Online Educa: New Pedagogies for Video in Learning

Peter Blijleven

Op 4 en 5 december was het jaarlijkse Online Educa congres in Berlijn. In plenaire sessies/workshops werd gepresenteerd en gediscussieerd over actuele onderwijs- en ICT-vraagstukken. Thema’s als actief leren, Flipped classroom en video ontbraken dan ook niet.

Met veel interesse ben ik aangeschoven bij de sessie “VIDEO EDUCA: New Pedagogies for Video in Learning” (http://www.online-educa.com/ap/programme_detail.php?id=VID05). Drie sprekers presenteerden hun visie over de mogelijkheden van video in het onderwijs.

Het meeste interessante verhaal kwam van Claudia Bremer van de Goethe-Universität uit Duitsland. In haar presentatie “Videos for MOOCs” zoomde zij in op diverse (didactische) mogelijkheden en verschijningsvormen van video binnen de context van MOOCs, zoals:
• Weblectures: integrale opname van klassikale lessituaties.
• Kennisclips: opname van een docent die specifieke kennis uitlegt.
• Webinars: live streaming (online onderwijs)

Tevens toonde ze enkele creatieve storytelling videovormen zoals “Die Flucht des Pythagoras” (http://youtu.be/GE3GSIFcfWs). Ondanks de tijd en energie gestoken in het script en het idee om complexe concepten meer ´levendig´ te maken, lijkt de vorm het te winnen van de inhoud.

Tijdens de vragenronde aan het eind werd de sessie echt interessant. Diverse deelnemers in de zaal waren net als ik geïnteresseerd in ontwerpcriteria t.b.v. de inzet van video in online leeromgevingen. Belangrijkste leerpunten die Claudia Bremer benoemde waren:
(1) Het toevoegen van discussie/interactie aan het bekijken van een video heeft een positief effect op het kijkgedrag van studenten (minder zappen).
(2) Duurzame ontwikkeling van een video is essntieel. Het proces van scripten en opnemen van video is arbeidsintensief. Advies is dan ook een video te ontwikkelen die langdurig inzetbaar is. Duurzaamheid wordt bepaald door de mate van abstractie van inhoud van de presentatie (niet vakgericht, maar onderwerpgericht).

De leerpunten zijn op zichzelf niet schokkend. Mooi is wel te zien dat de essentie dicht ligt bij de activiteiten die we vanuit het lectoraat Rich Media en Teacher Learning uitvoeren. Dat geldt ook voor de mate waarin eigen ervaringen worden bevestigd door ervaringen van andere gepassioneerde collega’s uit het veld. Alleen daarom al is een bezoek aan een congres als Online Educa interessant.

Zie voor een Duitstalige versie van de presentatie van Claudia Bremer:
http://elearningtage.org/docs/%5bKELT2014%5d%20Claudia%20Bremer%20-%20Videos%20in%20MOOCs.pdf

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Klassikale lessen zijn niet alleen saai

Ellen van den Berg

“Klassikale lessen zijn niet alleen saai, ze zijn ook veel minder effectief dan active learning.”

Met deze zin kun je een recente meta-analyse van Scott Freeman en zijn collega’s naar de effecten van actief leren samenvatten. (http://www.pnas.org/content/111/23/8410.full.pdf)

De studie is uitgevoerd bij de exacte vakken, maar veel wijst erop dat studenten actief bij hun leren betrekken een goede keuze is voor alle vakgebieden. Een hart onder de riem voor al diegenen die met het concept flipping the classroom aan het werk zijn of willen gaan.

Active learning

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Flip je les Nederlands

Maaike Vervoort

Onderwijsinnovatie is ‘hot’, ook voor het schoolvak Nederlands. Op de gelijknamige conferentie (HSN 2014) in Brugge demonstreerden Arnoud Kuijpers en Rutger Cornelissen hoe je je les Nederlands kunt ‘flippen’. In het voortgezet onderwijs passen deze twee jonge leraren de didactiek van ‘Flipping the classroom’ toe. Hun belangrijkste boodschap: flippen gaat om meer dan video. Als je videoclips maakt voor je leerlingen, die zij voorafgaand aan de les bekijken, dan ben je er namelijk nog niet. Want wat doe je dan als docent tijdens de lessen?

Arnoud en Rutger doen dat op allerlei manieren, van een ‘old school’ schriftelijke overhoring of controleren van gemaakte aantekeningen bij de clip tot een interactieve kwis met Socrative, EDpuzzle of Kahoot! De aanwezige docenten en lerarenopleiders spelen fanatiek mee met Kahoot! Sommigen zijn zelfs verontwaardigd dat ze het achterin niet goed kunnen lezen zodat ze steeds te laat zijn en niet kunnen winnen. Een mooie demonstratie van de kracht van deze kwisvorm: als docenten al fanatiek zijn, dan geldt dat zeker voor leerlingen of studenten. Andere inspirerende ideeën komen aan de orde: gebruik de resultaten van de kwis om drie niveaugroepen te maken, laat mindmappen maken, doe een Flipquiz of laat leerlingen in expertgroepen werken aan een opdracht gekoppeld aan de inhoud van de clip. En leerlingen die het lastig vinden? Die maken hun eigen clip over hetzelfde onderwerp. Last but not least: leerlingen die de eindkwis halen hoeven niet bij de laatste les te zijn. Zij kennen de stof immers al. Bijkomend voordeel: je hebt als docent tijd voor extra uitleg aan degenen die het nog niet snappen.

Ja, zeggen Arnoud en Rutger, flippen heeft nadelen: “een clip van 4 minuten kost je 5 uur”, je moet wel technisch zijn en je moet er tegen kunnen dat je rol en autoriteit als docent veranderen. Maar de voordelen wegen daar tegenop: de leermotivatie gaat omhoog, leerlingen vinden het prettig dat ze informatie opnieuw kunnen bekijken en het werk van de docent wordt uitdagender.

Een positieve boodschap dus, daar in Brugge. Zelf kreeg ik zin om met deze ideeën aan de slag te gaan in mijn colleges. Maar daarnaast is er nog veel te doen op het gebied van onderzoek. Wat werkt en waarom? Welke mix van werkvormen is optimaal voor welke gebruikers? Welke afwisseling van wel/niet geflipte lessen is wenselijk? En welke leertheorieën vormen de bouwstenen voor een digitale didactiek? Als kenniskring zijn wij ook bezig met de beantwoording van deze vragen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Kennisclips in het ZML-onderwijs (en een oproep….)

Bas Hesselink

Passend onderwijs wordt meer en meer de realiteit. Dat heeft gevolgen voor zowel de basisscholen als ook de scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). Kinderen met een verstandelijke beperking zullen vaker op een basisschool blijven en de problematiek op de ZML-scholen wordt meer divers. Dat betekent voor de leerkracht meer verschillende niveaus in de groep. Over het algemeen wordt aangenomen dat een leerkracht maximaal drie niveaus in zijn klas kan hanteren. De praktijk bewijst dat ook.

Stel je maakt deel uit van een kenniskring waar kennisclips een belangrijk onderdeel zijn van de ontwikkelingen. Stel je besluit ook nog een master Leren en Innoveren te gaan doen. Stel je werkt voor een stichting met zes ZML-scholen…..

Laat dat nu net voor mij het geval zijn. Mijn doel is deze drie elementen bij elkaar brengen. Is een kennisclip een bruikbaar gegeven in het ZML-onderwijs? Werkt het ook in de combinatie met toetsing en praktijkvoorbeelden? Twee vragen die ik nu voor één van de opdrachten van de master uitvoeriger aan het onderzoeken ben.

Allereerst ben ik begonnen met literatuuronderzoek. “Wat zijn criteria voor een effectieve kennisclip in onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking”. Zoeken naar de heilige graal. Er zijn maar weinig  onderzoeken die aansluiten bij mijn onderzoeksdoel, zo lijkt het. Als je dan al een potentieel interessant artikel gevonden, is het een hele toer om het ook werkelijk in handen te krijgen. Helaas is Open Access van wetenschappelijke literatuur nog erg ver weg, al wordt er veel over gesproken tussen uitgevers en universiteiten. Desalniettemin heb vandaag weer een e-mail gestuurd aan een professor van een universiteit in Californië. Zo sprokkel ik de informatie bijeen.

MAAR… wie heeft er toegang tot het volgende artikel en wil mij een kopie beschikbaar stellen (via het e-mailadres: 410947@student.saxion.nl):

Brown, A., Miller, D., & Robinson, L. (2003). Teacher-Directed Software Design: The Development of Learning Objects for Students with Special Needs in the Elementary Classroom. Information Technology In Childhood Education Annual, 2003(1), 173-186.

Intussen blijf ik verder werken aan een ontwerponderzoek waarbij een kennisclip op het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van een van onze scholen een rol zal spelen.

Kortom, de kennisclip komt naar het ZML onderwijs.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Even pauzeren in een kennisclip

Johan Oude Engberink

Maakt het voor de kijker uit op welk moment een reclameblok in een film of aflevering van een serie zit? Dat blijkt wel degelijk uit te maken. Om dezelfde reden maakt het ook uit dat er op juiste momenten korte pauzes in animaties of kennisclips ingelast worden.

Animaties en kennisclips kunnen het onderwijs versterken, dat weten we al uit onderzoek. En animaties kunnen kennisclips weer aantrekkelijker maken. Maar leren leerlingen er altijd optimaal van?
Ingrid Spanjers, Jimmie Leppink, Jeroen van Merriënboer en Tamara van Gog hebben in 4W van Kennisnet een interessant artikel geschreven over het belang van pauzes in animaties en kennisclips (instructievideo’s in het artikel).
De auteurs stellen op basis van veertien studies dat leerlingen meer leren als de animaties en kennisclips goed gesegmenteerd zijn. Om het werkgeheugen niet te veel te belasten, zullen er op de juiste plekken in de animaties en kennisclips pauzes ingelast moeten worden. De kijker krijgt dan de gelegenheid de informatie te verwerken. We noemen dat het segmentatie-effect.
De auteurs benadrukken dat segmentatie vooral belangrijk is voor nieuwe informatie.

Lees hier het gehele artikel.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Peerreview : op de goede weg en tips voor verbetering

Ellen van den Berg

Ontwerponderzoek naar Flipping the classroom gebeurt binnen het lectoraat Rich Media & Teacher Learning van Saxion. Woensdag 8 oktober vond een peerreview van dit lectoraat plaats. Collega-lectoren en onderzoekers uit hun kenniskringen en vertegenwoordigers uit het werkveld discussieerden over de werkwijze en opbrengsten van het lectoraat. Theoretische kwesties, strategische keuzes en concrete verbetertips voor onze producten passeerden de revue.
In een plezierige sfeer is ons denken weer een stap verder gebracht.
Het idee om een kennisclip voor het maken van een kennisclip (meta-clip) te maken werd met veel instemming begroet. De gepresenteerde infographic in de vorm van een stappenplan vormt hiervoor een goed uitgangspunt.
Hieronder de kleurrijke interface voor die meta-clip.

Infographic_afbeelding

Klik hier voor het pdf-bestand van de infographic.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Platform in BlackBoard, de eerste stap en verder …….

Ellen van den Berg
Erik Leeuw

Blackboard

Kennisclips, praktijkvoorbeelden, toetsen altijd en in samenhang toegankelijk.

We willen een platform waarin studenten de begrippen, de praktijkvoorbeelden en de formatieve toetsen snel kunnen vinden. Bovendien moet het platform via toetsen de studenten direct op het juiste kennisspoor brengen. Bij een fout antwoord krijgt de student een verwijzing naar een kennisclip waarin het begrip wordt uitgelegd.
Vraagt een student zich af: wat heb ik aan die kennis? Dan helpen praktijkvoorbeelden de student aan een antwoord.
Docenten kunnen in dit platform eenvoudig informatie plaatsen. De techniek zorgt ervoor dat de geplaatste kennisclip, toets of praktijkvoorbeeld op juiste plek en met de juiste links in het systeem komt.
Dus we krijgen een platform dat optimaal toegankelijk is voor studenten en gebruiksvriendelijk voor docenten. Droom of werkelijkheid?
Dat gaan we de komende weken uitzoeken. De eerste tekenen zijn gunstig,
Wordt vervolgd ……

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen