Ontwerponderzoek naar transfer van theorie naar praktijk

Johan Oude Engberink

“Allemaal leuk die theorie op de pabo, maar in de praktijk op de basisschool leer ik pas het vak.”

Dit zou een citaat van een van de pabostudenten kunnen zijn. Zij ervaren namelijk een kloof tussen het theoretisch aanbod op de pabo en de lespraktijk in de basisschool. Naar deze kloof heb ik een ontwerponderzoek gedaan.
De aanleiding voor dit ontwerponderzoek was dus de moeizame transfer van de theoretische concepten van de pabo, en in dit onderzoek specifiek uit de Kennisbasis Nederlands, naar de praktijk van de basisschool. Als studenten deze transfer van theorie naar praktijk niet kunnen maken, ontstaat er een probleem in hun ontwikkeling naar een hoogwaardige professional.

Het onderzoek naar deze transfer is gehouden in de APO Hengelo, de pabo in Hengelo van Saxion Hogescholen. De interventie is uitgevoerd in een groep tweedejaarsstudenten.

De onderzoeksvraag die daarbij centraal stond, was:
Hoe kan het onderwijs Nederlands aan de pabo ingericht worden om een betere transfer van theoretische concepten naar de lespraktijk te bewerkstelligen? Binnen dit kader dienen concepten van de Kennisbasis Nederlands en de praktijk in de basisscholen met elkaar verbonden worden, zodat een betere theoretische fundering van de lespraktijk ontstaat, ergo een transfer naar de praktijk wordt geoptimaliseerd.

Allereerst is een vooronderzoek gehouden waaruit de randvoorwaarden en criteria voor het ontwerp gedestilleerd zijn. Daarop zijn de ontwerpprincipes gebaseerd die de basis vormden van de interventie. Het uiteindelijke ontwerp was een onderwijsarrangement – bestaande uit een aantal colleges – dat gevoed werd door twee varianten van flipping the classroom: mastery learning en de learning cycle (van Jackie Gerstein).

Matsrey learning modelhttp://www.lauracandler.com/strategies/masterylearning.php.

Learning cycle Jackie gerstein
The flipped classroom model volgens Jackie Gerstein. Overgenomen van http://usergeneratededucation.wordpress.com/2011/06/13/the-flipped-classroom-model-a-full-picture/.

De ontworpen leercyclus in de interventie bestond uit het bestuderen van een kennisclip thuis, het bepalen van de beginsituatie van de studenten op basis van formatieve toetsing (met Socrative) bij de start van een college, een gedifferentieerd aanbod van leeractiviteiten op basis van de op die manier bepaalde beginsituatie, presentatie van de resultaten door de studenten aan elkaar en aan de docent en publicatie daarvan in de app Edmodo (zodat docent en studenten van elkaar kunnen leren). In elke kennisclip en in elk college werden concepten toegelicht met praktijkvoorbeelden die de docent aandroeg of door de studenten verzameld werden in hun stageschool.
Alle studenten hadden de beschikking over een iPad om snel bronnen te kunnen raadplegen en hun resultaten te kunnen verwerken. De iPads werden ook gebruikt voor het verzamelen van praktijkvoorbeelden (fotograferen, filmen in de stageschool)

De conclusies waren op een rijtje:
o interventie bruikbaar;
o onderdeel kennisclips bruikbaar;
o interventie heeft positief effect op transferresultaten, d = 0,55;
o studenten voelen zich beter in staat transfer te maken;
o studenten zijn betrokken en actief;
o tijd om te werken aan praktijkgerelateerde opdrachten.

Een aantal neveneffecten waren:
o niet alle studenten bekeken de kennisclips;
o niet alle studenten haalden praktijkvoorbeelden uit de stage op;
o te weinig tijd alle werkvormen volgens planning uit te voeren.

Voor de discussiepunten die het onderzoek opleverde zullen we het komende jaar antwoorden proberen te vinden, zoals op de vragen: was er sprake van een Hawthorne-effect, is de interventie in alle modules bruikbaar, is er meer interactie wenselijk in de kennisclips, blijven studenten gemotiveerd in deze werkwijze?

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s